Home

On Friday, September 5, 2018, under formal circumstances, the eminent Jens Hamran was elected as a new member of - & Co. This important event were witnessed by the norwegian King and Queen from his ship and the Crown Prince and Crown Princess from the chaloupe, as well as wondering inhabitants of Åsgårdstrand, grazing gulls and other pier hewers. Jens Hamran properly fullfill the -& Co. criterias as an oilpaint lover only and a hurried father.

 

Under formelle former ble den eminenete Jens Hamran fredagen den 5. september 2018 opptatt i -& Co. Denne viktige begivenheten ble selvfølgelig bevittnet av kongeparet fra sitt skip og kronprinsparet fra slupp, samt undrende Åsgårdstrandsbeboere, måpende måker og andre brohuggere.

Copyright © All Rights Reserved & Co.